Historické tabulky od roku 1920:     muži     ženy
  Rok 2006: muži (+jři,dci,st.žci)    ženy (+jky,dky,st.žky)
  Rok 2005: muži (+jři,dci,st.žci)    ženy (+jky,dky,st.žky)
  Rok 2004
  Rok 2003
  Rok 2002
 

Rok 2001

 

Rok 2000

  Rok 1999