Pozvánka

na členskou schůzi oddílu atletiky TJ Klatovy, která se koná v pátek 19.1.2007 v restauraci Sport na stadiónu Pod Hůrkou od 18.00 hodin.

 

Program:

 

1.     Zahájení, volba volební a návrhové komise.

2.     Zpráva předsedy o činnosti oddílu za rok 2006.

3.     Vyhodnocení nejúspěšnějších závodníků  v sezóně 2006.

4.     Zpráva o hospodaření za rok 2006 a plán rozpočtu na rok 2007.

5.     Příprava sezóny 2007.

6.     Volba nového výboru.

7.     Diskuse.

8.     Usnesení.

9.     Pohoštění a volná zábava.

 

V průběhu schůze se budou vybírat členské a oddílové příspěvky. Dospělí 800,- Kč. Mládež do 18 let a studenti 600,- Kč. U mládežnických kategorií lze zaplatit oddílový příspěvek pololetně ( tj. 2x 300 Kč,-, leden, září).